HIZIR BİLİŞİM AİLE HEKİMLİĞİ BİLGİ SİSTEMİ(HIZIRBİLİŞİM) HİZMET SÖZLEŞMESİ    
 1. A) TARAFLAR:
  İş bu sözleşme,  Karslılar Mah.YSE Cad.No:20/1 ÇUKUROVA / ADANA (aşağıda bulunan bundan böyle HIZIR BİLİŞİM  olarak anılacaktır.)  İle……………………………………………………………………. …………………………………………………………….………………………………………………………………….. (aşağıda bulunan bundan böyle AİLE HEKİMİ olarak anılacaktır.) arasındadır.
 1. B) SÖZLEŞMENİN KONUSU:
SÖZLEŞMENİN KONUSU: Bu sözleşme, AİLE HEKİMİ’ nin iş yerinde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı’nın Aile Hekimliği mevzuatına uygun olan HIZIR BİLİŞİM’ den kiraladığı “ HIZIR BİLİŞİM (Aile Hekimliği Bilgi Sistemi Yazılımı) yazılımın kurulması,programın güncellenmesi, programın kullanılmasının öğretilmesi için gerekli eğitimin verilmesi ile HIZIR BİLİŞİM tarafından verilmesi gerekli olan destek  faaliyetlerini kapsar.
 1. C) SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ, SÜRESİ, SÖZLEŞME BEDELİ :
SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMES İ, SÜRESİ, SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ: İş bu sözleşme taraflarca imzalanıp kira ve hizmet bedeli olan yıllık ücretin Kdv dahil olarak ödenmesi ile yürürlüğe girer ve ../ ../.... tarihinde sona erer.
 1. D) TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
 2. a) HIZIR BİLİŞİM’ in hak ve yükümlülükleri;
 1. HIZIR BİLİŞİM, iş bu sözleşme gereğince AİLE HEKİMİ’ nin kullanacağı “HIZIR BİLİŞİM (Aile Hekimliği Bilgi Sistemi Yazılımı) yazılımın kurulması, güncellenmesi, uzaktan ve yerinde eğitimin verilmesi hizmetini AİLE HEKİMİ’ ne verecektir.
 1. HIZIR BİLİŞİM iş bu sözleşme gereği AİLE HEKİMİ’ nin yapacağı bildirimler ve çağrılara telefon ile destek verecek, ayrıca uzaktan erişim ile çözümler sunacaktır.
 1. cc) HIZIR BİLİŞİM sözleşme  süresince,   şirket  bünyesinde  kurduğu  çağrı merkezinden  çağrı karşılama ve  destek hizmeti verecektir.
 1. dd) AİLE HEKİMİ Aile Hekimi Sözleşmesi’ nin fesih edilmesi veya Aile Hekimliğinden istifa etmesi halinde HIZIR BİLİŞİM’ e ödemiş olduğu kira bedelinden İSTİFA ve/veya FESİH tarihine kadar olan kullanım bedeli mahsup edildikten sonra kalan bakiye fatura karşılığı HIZIR BİLİŞİM, AİLE HEKİMİ’ ne iade edecektir.
 2. E) AİLE HEKİMİ’ nin hak ve yükümlülükleri;
aa) AİLE HEKİMİ, iş bu sözleşme gereğince “HIZIR BİLİŞİM” (Aile Hekimliği Bilgi Sistemi Yazılımı) yazılımın çalışacağı gerekli alt yapıyı (Gerekli donanıma sahip bilgisayarı, yazıcıyı, kablolamayı, kesintisiz güç kaynağını vb. ) hazır edecektir. bb) AİLE HEKİMİ rutin düzenlenecek olan eğitimlere, programı ve güncellemeleri daha etkin kullanabilmeleri ve performansının maksimum seviyede hatasız olabilmesini sağlamak için katılımlara azami özen göstermeleri gerekmektedir.
 1. F) TARAFLARIN TEBLİGAT ADRESLERİ VE YETKİLİ MAHKEME:
TARAFLARIN TEBLİGAT ADRESLERİ VE YETKİLİ MAHKEME: Tarafların yukarıda belirtilen adresleri geçerli tebligat adresleri olup yazılı olarak yeni adres değişikliği noterden yazılı olarak diğer tarafa bildirilmedikçe bu adreslere yapılacak tebligatların geçerli olduğu ve sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözümü için ADANA MAHKEMELERİ’nin yetkili olduğu taraflarca kabul edilmiştir. İş bu sözleşme 6 bent ve 1 sayfadan ibaret olup bir sureti HIZIR BİLİŞİM bir sureti AİLE HEKİMİ’ nde olmak üzere 2 suret olarak hazırlanıp taraflarca okunup kabul edilerek imza altına alınmıştır. Hızır AHBS Satış Sözleşmesi